شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
پاسخ تسلیت
مخاطب:   
طباطبایی، فاطمه «1»
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۷
بسمه تعالی‌
خانم محترمه، والده حسن عزیز!
نامه تسلیت‌آمیز شما واصل شد و موجب تشکر گردید. از خداوند تعالی سلامت شما و بستگان را خواهانم. مرقوم نداشته بودید که شما هم با خانم مشهد می‌روید؛ «2» گرچه از اینکه مرقوم همه از تهران بود معلوم می‌شود همراه هستید. زیارت شما ان شاء الله تعالی مقبول باشد. ما بحمد الله سلامت هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. حسن «3» را می‌بوسم. و السلام علیک.
پدر
پایگاه جامع امام خمینی رحمة الله علیه