شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
سفارش اخلاقی و تاکید بر اهمیت دوران جوانی
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۲۴

مخاطب:؟
بسمه تعالی‌
18 رجب 98
پس از اهدای سلام و تحیت، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود و مشتمل تفقد از این جانب واصل؛ امید است در این راه خطرناک خداوند تعالی دستگیری فرماید و همه ما با سلامت روح و اطمینان نفْس از آن عبور نماییم. این جانب در این آخر عمر و نفسهای آخر با بضاعت قلیل و زاد ناچیز متوجه مولا هستم و امید آن دارم که ما هیچها را در عمیم لطف «1» خود به چیزی رساند. شما بحمد الله نعمت جوانی را دارید و می‌توانید این راه را مستقیم طی کنید نگذارید پیری برسد که در این اوقاتِ آخرین، کاری از انسان ساخته نیست. خداوند شما را از محبان خود و مجاهدان راه حق قرار دهد و نقایص این بی‌بضاعت را با عموم لطف خود جبران فرماید. و السلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه