شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید حمید روحانی (عدم انتشار پیام روحانیون مبارز نجف)

نجف
عدم موافقت با انتشار پیام روحانیون مبارز نجف «1»
روحانی (زیارتی)، سید حمید
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۸
بسمه تعالی‌
در اصل مطلب نمی‌توانم عجالتاً نظری بدهم و نمی‌دانم چه تاثیری دارد. در محیطهایی که ایران را از ممالک اسلامی محسوب نمی‌دارند و هر چه به ملت ایران و شیعه ظلم شود شاید روا دارند و شاید این ملعون «2» را فرستاده خدا برای سرکوبی ملت شیعه بدانند! لکن در صورتی که شماها صحیح می‌دانید، لازم است بعضی تذکرات:
1- اسم اشخاصِ معیّن به نظر صحیح نمی‌آید. می‌دانید در یک محیطِ آخوندی به یکی احترام کردن و از دیگری نام نبردن چه اثری دارد، مضافاً که شخص اول هر محیط را نمی‌شود به دست آورد، در این صورت موجب نگرانیها می‌شود.
2- در صفحه سه راجع به اصلاحات ارضی و آزادی زنها، علمای ایرانی را موافق قرار دادید و این نه به حَسَب واقع صحیح است و نه ذکر آن درست. باید اصلاح شود و از قضیه اصلاحات و آزادی اسم برده نشود.
3- راجع به قضایای اخیر چیزی نوشته شد.
«۱»- آقای سید حمید روحانی در مورد این نامه چنین توضیح داده:« موضوع، مربوط به پیامی است که روحانیون مبارز نجف خطاب به علمای کشورهای اسلامی و درباره جنایات رژیم شاه تنظیم کرده بودند و قبل از انتشار، آن را خدمت امام دادند که ایشان متن فوق را نوشتند، و به این ترتیب انتشار آن منتفی گردید».«۲»- محمد رضا پهلوی.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1351
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: