شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید حمید روحانی (انتشار اعلامیه و نبود امکان طبع و نشر)

نجف
توصیه به معالجه بیماری- نبود امکان انتشار اعلامیه و ...
روحانی (زیارتی)، سید حمید
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۰۳
بسمه تعالی‌
ان شاء الله تعالی موفق و رفع نقاهت بشود. خوب است به بغداد مراجعه کنید و معالجه کنید، مسامحه صحیح نیست. اگر تصمیم گرفتید، من مطلع شوم. راجع به اعلامیه، این کتاب که فرستاده‌اید «1» دارم ولی ناقص است، در هر صورت عجالتاً مردد هستم، چون اخیراً که در رادیو و روزنامه‌ها تعرض به این جانب شده است خوش ندارم دنبال آن کاری بکنم، «2» علاوه وسایل طبع و نشر، نه اینجا و نه لبنان و نه ایران موجود نیست.
از کسالت آقای ابوی متاثر شدم. «3» خداوند ان شاء الله تعالی شفا عنایت فرماید. به احمد «4» نوشتم از ایشان عیادت کنند در صورت امکان، و اگر کاری دارند انجام دهند. و به وسیله مسافرینِ ایران، امروز می‌فرستم. و السلام علیکم.
تقویم را هم فرستادم «5» خدمت شما، چون من تقویم دارم‌
«۱»- کتابی درباره« جنایات ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی» که در عراق منتشر شده بود.«۲»- در پی اخراج علما و ایرانیان مقیم عراق توسط رژیم بعثی در سال ۵۴، سازمان امنیت و رژیم شاه در ایران نیز بر دامنه تبلیغات علیه امام خمینی و مبارزین افزود که منجر به قیام طلاب در ۱۵ خرداد سال ۱۳۵۴ در مدرسه فیضیه و یورش مامورین و دستگیری متحصنین گردید.«۳»- آقای سید علی احمد زیارتی که از سوی رژیم شاه به کاشان تبعید شده بود.«۴»- آقای سید احمد خمینی.«۵»- تقویم منتشره توسط هواداران جبهه ملی خارج کشور.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1354
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: