شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب «نهضت امام خمینی»)

نجف
تذکر اصلاحاتی چند در کتاب «نهضت امام خمینی» (قبل از چاپ)
روحانی (زیارتی)، سید حمید
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۳

بسمه تعالی‌
به نظر این جانب این قائمه «1» حذف شود؛ چون اولًا ممکن است اشخاصی میل نداشته باشند ذکر آنها شود و ثانیاً تقدیم و تاخیر و اختلاف در القاب و امثال ذلک موجب نگرانیها است. ثالثاً ردیف کردن اشخاص محقق فاضل را با اشخاص عادی صحیح نیست. رابعاً اشخاص دیگری هست که اسم برده نشده و موجب نگرانی است. خامساً کسانی که در نجف درس حاضر شده‌اند ذکر بعضی دون بعض صحیح نیست و ذکر همه را هم صحیح نمی‌دانم.
و بالجمله عدم ذکر، اصلح است؛ بسته به نظر خود آقایان. «2»

«۱»- فهرست؛ لیست.«۲»- آقای سید حمید روحانی در این باره چنین توضیح داده است:« هو العزیز. درباره لیست شاگردانی که در کتاب نهضت امام جلد نخست آمده است امام نظر موافق نداشتند و دلایلشان را ذکر کردند. پس از مذاکره توانستم نظر موافق ایشان را جلب کنم».


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1356
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: