شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

مصاحبه با رادیو- تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه‌

پاریس، نوفل لوشاتو
ایران پس از شاه، ماهیت جمهوری اسلامی
جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۱۷ تا صفحه ۴۱۸

مصاحبه‌کننده: خبرنگار رادیو- تلویزیون لوکزامبورگ‌
سوال: [حضرت آیت الله، شاه می‌رود بدون آنکه استعفا بدهد؛ آیا به نظر شما شرایط تغییر کرده است؟]
جواب: خیر؛ با رفتن شاه هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. باید تمام این سلطه که در ایران است از بین برود، برای اینکه همه اینها غیر قانونی است؛ هم دولت غیر قانونی است و هم مجلسیْن و هم شورای سلطنت. و تا اینها تحقق پیدا نکند آرامش در ایران پیدا نخواهد شد.
[آیا فکر می‌کنید نبرد و نهضتی را که ایجاد کرده‌اید موجب بروز جهادی در ایران و در جاهای دیگر مثل ترکیه و سایر کشورها بشود؟]
- آن مربوط به ما نیست. ملت ما در سراسر کشورهای اسلامی اثر می‌گذارد و ملتها را به فکر رهایی از چنگال شرق و غرب می‌اندازد.
[آیا حکومت اسلامی حکومتی قهقراگرا نیست؟ شاه می‌خواهد یک کشور مدرن برقرار کند؛ کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند؛ ولی اسلام با رفرم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان مخالف است. نظر شما در این باره چیست؟]
- دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقلال کشور ما را از دست داده بود. دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.
[آیا روابطی با «حزب توده ایران» و در نتیجه مسکو دارید؟]
- خیر؛ به هیچ وجه روابطی نداشته‌ام و ندارم و نخواهم داشت.
[حضرت آیت الله، ایران منطقه بسیار حساسی است در جهان. آیا بیم آن را ندارید که با این نهضتی که‌ شروع کرده‌اید، به طور جدی تعادل منطقه را به خطر اندازید و در نتیجه جنگی درگیر شود؟]
- ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد؛ برای اینکه ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه داریم، البته در صورتی که آنها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند. امیدوارم تزلزلی در منطقه به وجود نیاید. البته شما غربیها تزلزل منطقه را در هَدْم «1» منافع خودتان می‌دانید، اگر این تزلزل است مطمئن باشید بزرگترین تزلزل در منطقه صورت می‌گیرد.

«۱»- ویرانی.


امام خمینی (ره)؛ 20 دی 1357

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: