شناسه مطلب صحیفه

مصاحبه‌کننده: خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز
سوال: [روابط آتی ایران با ایالات متحده چگونه خواهد بود؟]
جواب: روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته باشند. اگر چنانچه دولت امریکا دست از پشتیبانی شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود بگذارد ما با او روابط حسنه خواهیم داشت.
[آیا حکومت آینده ایران حکومتی متمایل به غرب خواهد بود، مانند عربستان سعودی و یا حکومتی مشکوک به غرب مثل حکومت لیبی؟]
- خیر؛ حکومت ما حکومت مستقل است و در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند ما با آنها روابط دوستانه داریم.
[آیا حضرت آیت الله پس از رفتن شاه به ایران باز خواهند گشت؟]
- تا کنون تصمیمی نگرفته‌ام. رفتن و نرفتن شاه، ربطی به رفتن یا نرفتن من ندارد! در هر موقع صلاح دانستم به ایران می‌روم.امام خمینی (ره)؛ 20 دی 1357

دیدگاه ها

لیست مطالب جلد ۵ صحیفه امام
لیست مطالب سال ۱۳۵۷ صحیفه امام

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.