شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پیام تشکر به آقای ضیاء الحق (همبستگی ملتهای اسلامی)

قم
همبستگی ملتهای اسلامی
ضیاء الحق (رئیس جمهور پاکستان)
جلد ۷ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۲۳ تا صفحه ۴۲۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌
حضرت ارتشبد ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان‌
مرقوم شریف مبنی بر تفقد از این جانب و اظهار همبستگی بین دو ملت بزرگ اسلامی ایران و پاکستان واصل و موجب مسرت گردید. همبستگی بزرگ اسلامی که در راس تمام همبستگیها است، ملتهای اسلامی را باید آن چنان وحدت بخشد که هیچ دولت اجنبی خیال سلطه بر کشورهای اسلامی را به سر نپروراند.
مع الاسف از زمانهای طولانی که کارشناسان خارجی به کشورهای شرقی و اسلامی راه یافته‌اند، کوشش نموده‌اند که ملتهای اسلامی را گروه‌بندی کرده و با تبلیغات دامنه‌دار خود و وابستگان به سیاست مخرب خود آنان را از هم جدا نگه دارند و احیاناً در مقابل یکدیگر به موضعگیری وادارند. ما در طول تاریخ و در این پنجاه و چند ساله حکومت سلسله پهلوی وابسته به اجانب، شاهد جنایتهای طاقتفرسا و خیانتهای بیحساب بوده‌ایم. ملت شریف اسلامی ما در این مدت مواجه با اختناقها و اسارتها بوده است و از مزایای اسلامی و انسانی و حقوق بشر محروم گردیده.
قیام 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ کشور و ملت ستمدیده ما بود و در یکی دو سال اخیر به شکوفایی رسید و با قدرت ایمان و وحدت کلمه به خواست خداوند متعال دست ستمکاران و غارتگران را که تا دندان مسلح بودند، کوتاه کرد. و امید است با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه همه قشرها بر جمیع مشکلات غلبه کند.
ما با سوابق تاریخی و ملی و بالاتر از همه اسلامی که با پاکستان داریم، لازم است‌ روابط خود را بر اساس احترام متقابل حفظ نماییم. دولت موقت انقلاب اسلامی با نمایندگان آن جناب مذاکرات لازم را می‌نمایند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و ملتهای اسلامی را خواستارم. سلام و احترام متقابل به آن جناب اهدا می‌نمایم.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1358

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: