شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پاسخ استفتاء در مورد دو مسئله شرعی‌

تهران، جماران
پاسخ استفتاء اتلاف مال مدّعی توسط مدّعی‌ علیه؛ مطالبه خسارات اقامه دعوی
جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۹۳

[بسم الله الرحمن الرحیم 1- در مواردی که مدعی به مال معین یا غیر معین باشد و مدعی بترسد در طول محاکمه مدعی علیه مال مدعی به را اتلاف کرده، از بین ببرد، یا خود را به صورت مفلس در بیاورد. آیا می‌تواند از محکمه در خواست توقیف آن مال معین یا مال دیگر مدعی را بنماید یا خیر؟].
بسمه تعالی‌
در هر دو فرض اگر شواهد و قراینی بر محق بودن مدعی است و نیز قرائنی هست بر اینکه مدعی علیه در صدد اتلاف عین یا افلاس خود است، تامین مذکور مانع ندارد.
لکن با شرط بر مدعی که اگر از ناحیه تامین، ضرری بر مدعی علیه وارد شد جبران نماید.
روح الله الموسوی الخمینی‌
[2- آیا شخصی که در محکمه حاکم شده، ولی در راه احقاق حقش خساراتی و هزینه‌هایی را متحمل شده از محکوم که سبب خسارات این شده بگیرد یا خیر؟].
بسمه تعالی‌
حق ندارد بگیرد.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1362
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: