مطلب مرتبط

حکم به آقایان نیّری و رئیسی (رسیدگی به مشکلات قضایی سیرجان و دورود)
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

قرار

طهران، جماران‏
تحذیر المسوولین القضائیین وإیفاد قضاه لمتابعه المشکلات القضائیه فی مدینه سیرجان و دورود
نیرّی رئیسی‏
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم‏
نظراً إلی ان کبار المسوولین القضائیین لا یبدون ایه حساسیه تجاه المسائل المرعبه اعلاه، لذا یکلف کل من حجه الإسلام نیرّی وحجه الإسلام رئیسی، بالبت فی الحالات المذکوره طبقاً لتشخیصهم فی ضوء احکام الإسلام العزیز .. انه لامر یبعث علی التعجب ان تقع فی النظام الإسلامی مثل هذه الحوادث، وان یعطل تنفیذ احکام الله بکل برود، وترجح اعمال اخری علی العمل القضائی.
23/ 10/ 1367
روح الله الموسوی الخمینی‏امام خمینی (ره)؛ 23 دی 1367
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: