فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی امام درباره مسئولیت همگانی در خدمت به کشور و دوری از حب نفس

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: