فیلم
 
کلیدواژه:

رئیس جمهور امریکا گفت ما اجازه نمی‌دهیم که تنگه هرمز بسته بشود. این خیال می‌کند حالا هم سابق است که اجازه می‌خواهد، اجازه ایشان تاثیر دارد! حالا این مردم لبنان‌اند که اجازه ندادند شما در آنجا باشید، و این مردم ایران‌اند که اجازه ندادند که شما در اینجا باشید. و این مردم ایران‌اند که باید به شما اجازه بدهند. و عمده اشتباه آنها، اگر اشتباه کرده باشند، عمده این است که نمی‌دانند که با کی مقابل‌اند. آن وقتی که با دولتها مقابل بودند، ملتها کاری نداشتند با دولتها، کارهایشان را به دست دولتها انجام می‌دادند. دولتها هم نوکر آنها بودند- حالا هم در بسیاری جاها همین کار را می‌کنند- برای اینکه، دولتها نوکر هستند، ملتها هم کار ندارند. آنجایی که مواجه با ملت هستند آنجا شکست می‌خورد. ایران دولتش، ملتش، تمام اقشارش با هم هستند. ، با یک همچو ملتی تواند هیچ قدرتی مقابله کند. ملتها ایستاده‌اند، مثل ایران ایستاده‌اند و در راه اسلام دارند از همه چیزشان می‌گذرند. یک ملتی که از همه چیزش در راه اسلام دارد می‌گذرد و جوانانش هر روز دارند در راه اسلام فداکاری می‌کنند، این را نمی‌شود یک دولتی بیاید به او زور بگوید یا فشار به او بیاورد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: