فیلم
 
کلیدواژه:

امروز قدرتها باید گوش کنند به حرف ملتها. نمی‌فهمند این را که نباید بنشینند بگویند که ما اجازه می‌دهیم یا اجازه نمی‌دهیم. این اجازه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم مال آن وقتها بود، نه مال حالا. و اینکه ما فلان جا را چه می‌کنیم، حمله نظامی می‌کنیم، خوب، شما حمله نظامیتان را کردید و دیدید چه شد. اینها باید تجدید کنند نظر خودشان را، باید بفهمند این معنا را که امروز غیر سابق است و ملتها غیر دولتها هستند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: