یادداشت

اخطار به ملت ایران

من به ملت ایران اخطار می‌کنم و تاکید می‌کنم که اگر چنانچه هر کس با هر عنوان در این موقع حساس به من اهانت کند و بخواهد تفرقه ایجاد کند، نباید در این موقع عکس العمل نشان دهید. 

22 تیر 1358اخطار به ملت ایران؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: