فیلم
 
کلیدواژه:

چه جور باید ما یک بانکی درست بکنیم که مفید برای کشورمان باشد؛ چه چیز مضر بوده است؛ چه برنامه‌هایی خلاف بوده است. اینها را باید شماها خودتان همه با هم تفاهم کنید و مشکلات بانک را بردارید. این تکلیف شما. من هم که طلبه هستم ببینم مشکلات مثلًا طلبگی چه بوده، مشغول این بشوم. آن هم که شهردار است باید مشکلات شهرداری را بیند که چی است، آن هم آن را حل بکند. اگر این طور بشود، این جور با هم همکاری به این معنا که هر کس در هر محلی که هست همان محل را وجهه نظر خودش قرار بدهد و بنا بگذارد که این محل را درستش بکند، بعد از مدتی ان شاء الله می‌بینیم شهرداری‌مان درست شد؛ می‌بینیم بانکمان هم درست شده؛ می‌بینیم کشاورزی‌مان هم درست شده. همه با هم، اما به این معنا که‌ هر کس در محلی که هست همان محل را اصلاحش کند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: