یادداشت

اختلاف در کار نیست

همه می‌خواهند خدمت بکنند، همه می‌خواهند که این جرثومه‌های فسادی که در مملکت هست قطع بکنند، همه یک راه می‌خواهند بروند. این دیگر تخاصمی در کار نیست و نخواهد بود.

21 مرداد 1359اختلاف در کار نیست؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: