یادداشت

طالقانی اسلامزده بود

مرحوم آقای طالقانی مستقیم بود، مستقیم فکر می‌کرد؛ مستقیم عمل می‌کرد. انحراف به چپ و راست نداشت. نه غربزده بود و نه شرق‌زده، اسلامزده بود، دنبال تعلیمات اسلام بود و برای یک ملت مفید بود.

22 شهریور 1358طالقانی اسلامزده بود؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: