یادداشت

توجه به وحدت در مطبوعات

مسائلی که مضرِّ به وحدت جامعه است، و مضرِّ به آن انگیزه‌ای است که جامعه برای او قیام کرد یعنی؛ مضرِّ به اسلام است، باید مطبوعات از او احتراز کنند.

13 دی 1359توجه به وحدت در مطبوعات؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: