یادداشت

اسلام، امانتی در دست ما

اسلام امانتی است که الآن به دست ما رسیده. اسلام خونها دیده است و جنایتها بر اسلام و بر پیکر اسلام واقع شده است تا به دست ما رسیده است، و ما باید آن را حفظ کنیم.

18 دی 1358اسلام، امانتی در دست ما؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: