یادداشت

نهضت را پیش ببرید

همان طور که مردانه قیام کردید و مردانه عقب زدید آن سد شیطانی را، شکستید آن سد شیطانی را، مردانه باقی باشید بر آن، و نهضت خودتان را پیش ببرید.

19 دی 1358نهضت را پیش ببرید؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: