یادداشت

تحلیل حرکات دشمنان

ما باید در کارهایی که دشمنهای ما می‌کنند دقت کنیم و ببینیم که آنها به چه چیز زیاد اهمیت می‌دهند. آنچه که آنها بر آن اصرار دارند همانی است که برای مسلمین و برای بشر بد است. ما از گفتار و کردار آنها باید کشف کنیم که آنها چه می‌خواهند و ما باید چه بکنیم

20 دی 1360تحلیل حرکات دشمنان؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: