یادداشت

مولود نوپای محمدی(ص)

بحمد اللَّه تعالی این مولود نوپای محمدی(ص) به رشد و قدرت و شهرت خود ادامه داده به پیش می‌رود و انعکاس جهانی آن ملتهای دربند را در سراسر جهان به خود آورده و مظلومان را بر ستمگران شورانده است و امید است آفتاب درخشان اسلام بر جهانیان نور افشاند، و مقدمات ظهور منجی بشریت را فراهم آورد

22 بهمن 1363مولود نوپای محمدی(ص)؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: