یادداشت

دست رد ملت به سینه همه

ملت ما بحمد اللّه با عنایت حق تعالی و عنایت اولیای خدا که به آنها ایمان و قدرت داد، دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت ما استقلال می‌خواهیم، آزادی می‌خواهیم. و اگر به همین وضع پیش برود، مطمئن باشید که پرتوش همه عالم را خواهد گرفت.

۲۱ بهمن ۱۳۶۶دست رد ملت به سینه همه؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: