یادداشت

22 بهمن

نسلهای آینده 22 بهمن را، که غلبه ایمان بر کفر و اللّه بر طاغوت و اسلام بر کفر بود، باید حفظ کنند و بزرگ بشمارند. بزرگ بشمارند روزی را که خدای تبارک و تعالی بر ملت ما منّت گذاشت و این ملت را یکپارچه کرد، و را غلبه داد. 

۲۴ بهمن ۱۳۵۹22 بهمن؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: