یادداشت

غلبه ملت بر قدرت‌ها

همه قشرها با هم مجتمع شدند. یک صدا و آن اینکه ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم. این صدا همچو قدرت به ملت داد که با دست خالی بر قدرتهای بزرگ غلبه کردند. از این به بعد هم ما، احتیاج به این صدای ملکوتی الهی داریم و احتیاج به این انسجام.

۱ دی ۱۳۵۸غلبه ملت بر قدرت‌ها؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: