یادداشت

پشتیبان یکدیگر باشید

همه شما پشتیبان یکدیگر باشید، دولت پشتیبان بازار و بازار پشتیبان دولت. ما باید این انقلاب را چون امانتی نگه داریم و همه می‌دانیم از آنجا که می‌خواهیم اسلام را به دنیا عرضه کنیم، همه با ما مخالف هستند.

21 اسفند 1363پشتیبان یکدیگر باشید؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: