یادداشت

نصیحت به مخالفان جمهوری اسلامی

من به همه کسانی که با این جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنند، نصیحت می‌کنم که بس است دیگر.  فهمیدید نمی‌شود با یک قدرت اسلامی درافتاد، خودتان را سنجیدید، دست بردارید بروید مشغول یک کار دیگری بشوید.

24 اسفند 1360نصیحت به مخالفان جمهوری اسلامی؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: