یادداشت

هماهنگ باشید

آنها می‌خواستند از داخل خود ما ضربه‌ای بزنند، ولی دیدند نشد و نمی‌توانند، با این وجود دست از تبلیغات بر نداشتند، می‌خواهند به وسیله تبلیغات سوء، اتحاد ما را از بین ببرند. پس شما هر چه می‌توانید بیشتر هماهنگ شوید، همه یک هدف را دنبال کنید.

25 اسفند 1360هماهنگ باشید؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: