یادداشت

نامدارترین سرباز اسلام

نامدارترین سرباز فداکار در اسلام، امیر المومنین است و او گمنامترین سرباز است. با کدام تفکر عرفانی، فلسفی، سیاسی و کدام قلم و زبان و بیان، بشر این سرباز گمنام را معرفی کند و بشناسد و بشناساند.

14 اردیبهشت 1362نامدارترین سرباز اسلام؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: