یادداشت

شهادت بزرگان

دشمنان گمان نکنند که با شهادت بزرگان ما این نهضت به آرامشی بر می‌گردد. این نهضت افروخته است، این نهضت برپاست تا کلیه ریشه‌های فساد را از بن بکند.

16 اردیبهشت 1358شهادت بزرگان؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: