یادداشت

علم بی‌اثر

علم تنها اثر ندارد؛ بلکه گاهی مضر است. عمل بدون علم بی‌نتیجه است. علم و عمل دو بالی است که انسان را به مقام انسانیت می‌رساند.

03 تیر 1358علم بی‌اثر؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: