یادداشت

حکومت قانون

مقصد این است که در حکومت اسلامی اسلام حکومت کند، قانون حکومت کند، اشخاص به رای خودشان به فکر خودشان حکومت نکنند.

04 تیر 1358حکومت قانون؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: