فیلم
دانلود با کیفیت بالاحجم بایتکیفیت متوسطحجم بایتکیفیت پایینحجم بایت
 
کلیدواژه:
نظرات امام خمینی (ره) در باب نوع حکومت ایران، نفی فرم غربی حکومت و نگرش ایشان نسبت به تمدن غرب
لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: