دولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شود

دولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شود

دولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شود

اینفوگرافیک و پوستر

نمایش بیشتر

آرشیو عکس

نمایش بیشتر

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.