عکس

انقلاب، ویژگی‌ها و ماهیت

مقصد جمهوری اسلامی این بوده است که سرتاسر مملکت اسلامی باشد

مقصد جمهوری اسلامی این بوده است که سرتاسر مملکت اسلامی باشد
موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم