عکس

وحدت و ضرورت آن

شکست طرح ریزی دشمنان، با وحدت

ما از روزهای قبل بیشتر احتیاج به همبستگی داریم. امروز ما مواجه با همه قدرتها هستیم و آنها در خارج و داخل دارند طرح‌ریزی می‌کنند؛ برای اینکه این #انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری سلامی را شکست بدهند و نابود کنند.
۲۵ آبان ۱۳۶۰

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم