عکس

استقلال

یا باید انسان تن بدهد به همه ذلت ها یا اگر بخواهد مستقل باشد باید عوارضش را بپذیرد

یا باید انسان تن در بدهد به همه ذلتها و به همه زیر بار بودن‌ها و تحت سلطه بودن‌ها و یا اگر بخواهد مستقل باشد، باید عوارض و لوازمش را بپذیرد.
08 تیر 1360

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم