عکس

نفس

راههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر

این راههایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر.
21 تیر 1359

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم
 • راههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر

  راههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر

  این راههایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدر.
  21 تیر 1359

 • از مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازد

  از مکاید بزرگ شیطان آن است که به انسان وعده اصلاح در پیری می دهد و توبه الی الله را به تعویق می اندازد

  از مکاید بزرگ شیطان و نفسِ خطرناکتر از آن، آن است که به انسان وعده اصلاح در آخر عمر و زمان پیری می‌دهد و تهذیب و توبه إلی اللَّه را به تعویق می‌اندازد برای زمانی که درخت فساد و شجره زقّوم قوی شده و اراده و قیام به تهذیب، ضعیف، بلکه مرده است.
  05 خرداد 1363

 • راس همه خطاهایی که انسان می کند، حب نفس است.

  راس همه خطاهایی که انسان می کند، حب نفس است.

  رَاسُ کُلِّ خَطیئَهٍ حُبُّ النَّفْس
  آنچه که خطر برای هر انسانی و هر متصدی امری هست حب نفْس است. راس همه خطاهایی که انسان می‌کند، حب نفس است. هر بلایی سر انسان خودش می‌آید یا جامعه از دست قدرتمندان می‌بیند این در اثر هوای نفْس و خودخواهی است.
  ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

 • الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.

  الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.

  شما که الآن جوان هستید، به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را. به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید.
  ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

 • شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنند

  شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنند

  در خود انسان نیز چنین است که شیطان و نفس امّاره بتدریج از عمل به مکروهات و بعد از آن به صغایر و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف می‌کنند.
  ۱۴ آبان ۱۳۶۲

 • حب نفس است که موجب اختلاف میشود. این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد. همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم

  حب نفس است که موجب اختلاف میشود. این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد. همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم

  حب نفس است که موجب اختلاف میشود. این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد. همه باید از شر آن به خدا پناه ببریم