بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس

بزرگترین تشییع جنازه تاریخ به روایت کتاب گینس
۱۱ دی ۰۳۷۸
امام خمینی,


مراسم تشییع پیکر امام خمینی(ره) به عنوان مراسم با بیشترین تعداد شرکت کننده در کتاب گینس ثبت شده است. به نوشته‌ی گینس به استناد اظهارات مقامات رسمی ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار نفر در این مراسم شرکت داشته‌اند که در حدود یک ششم جمعیت آن زمان ایران بوده است.

تشییع میلیونی امام خمینی(ره)
در کتاب رکوردهای گینس سال 2012 میلادی، نام امام خمینی(ره) دو بار به عنوان رهبری محبوب، ثبت شده است. کتاب رکوردهای گینس که هر ساله نسخه تازه ای از آن منتشر می‌شود در سال 2012، نام امام خمینی(ره) را در بخش پرجمعیت ترین و باشکوه ترین استقبال‌ها و نیز گسترده‌ترین تشیع جنازه‌های مردمی در طول تاریخ، ثبت کرده بود.

برای مشاهده این گزارش کتاب گینس بر روی این پیوند کلیلک کنید.