انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان

انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان
۲۳ خرداد ۱۳۹۷
محرومین, مستضعفین, انقلاب اسلامی و مستضعفان, اسلام مستضعفان و محرومان, فقر, خدمت به محرومین, الف تا لام امام خمینی,

امام‌خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد در بعد سیاسی و دینی، به بحث مردم‌داری و توجه به اقشار ضعیف جامعه توجه ویژه داشتند.

انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان

در زمستان ۱۳۴۲ هنگامی که دوران اقامت اجباری خود را در تهران می‌گذراند، خبر‌های تلخی از آسیب‌های سرما به افراد فقیر و بی‌پناه دریافت کرده بود. سرمای آن سال گروهی از مردم ندار را کشته بود. او بار‌ها در سخنرانی هایش از آسیب پذیری مردم محروم در برابر سرما یاد کرده بود و پیشرفت‌های مورد ادعای حکومت شاه را به باد انتقاد گرفته بود. آن سال ۶۰ هزار تومان برای مصطفی، پسرش، فرستاد تا با وجوهی که اهالی محترم می‌دهند تحت نظر معتمدین محل هرطور صلاح است تقسیم شود؛ چه خاک ذغال و چه آذوقه و لباس.

آقای خمینی در آستانه هر زمستان با امکانات موجود می‌کوشید دست کم سوخت زمستانی فقیران که همان ذغال بود را تامین کند. این کار او در دوران تبعید هم ادامه یافت و کسانی به فراخور دارایی داوطلبانه و یا با دریافت پول از نمایندگان آیت‌اللّه ذغال خریده و بین نداران پخش می‌کردند.

آقا دو سال بعد درسال ۱۳۴۴ از خیرخواهان هر شهر تقاضا کرد راضی به سختی معاش ناچاران شهر خود در فصل سرما نشوند و اگر از وجوه خیریه و تبرعیه تامین این امر نشد اهالی محترم و مومنین شریف جمیع بلاد مجازند ثلث سهم مبارک امام را تحت نظارت علمای اعلام محل یا معتمدین محترم به مصرف مذکور برسانند و در سال ۴۶ در اوایل دی ماه سه کامیون ذغال از طرف امام خمینی به قم وارد شد و مانند سابق در میدان نو انبار شد و از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر به طور مرتب بین مستمندان توزیع و هر روز تعداد زیادی از افراد بی بضاعت مراجعه و کارت ذغال دریافت می‌کردند.

گفتنی است غیر از این ذغال‌هایی به اسم عطیه ملوکانه از طرف شاه در شهر قم پخش شد، اما توضیح ساواک قم نشان از وجود تفاوت دو سوخت توزیع شده بود. هر سال زمستان از طرف امام خمینی و عوامل وی مقداری ذغال در بین مردم بی بضاعت توزیع می‌گردید و، چون توزیع ذغال عطیه ملوکانه که چندی قبل به وسیله روسای ادارات صورت گرفت، به نحو مطلوبی نبود لذا تقسیم ذغال به وسیله امام خمینی در بین افراد حسن اثر داشته و افکار مردم فقیر را نسبت به خود جلب نموده است.

آشنایی اولیه با مرام اجتماعی امام‌خمینی می‌گوید که این قبیل کار‌های او نه در تنگنای جلب نظر مردم بلکه در گشودگی خدمت به خلق خدا انجام می‌شده است

منبع: کتاب "الف لام خمینی"

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان