جامعیت اسلام ناب

جامعیت اسلام ناب
ابراهیم حاجی محمدزاده
۱۷ شهریور ۱۳۹۱
عرفان, بیداری مسلمین, جامعیت دین,

گفتیم که حضرت امام(ره) با اسوه قرار دادن روش قیام انبیاء در قرآن و سیره ائمه معصومین یقظه (بیداری) و قیام عرفانی، را در دو زمینه فردی و اجتماعی، از ویژگی های عارفان مبارزه جو در عصر بیداری جهانی می دانند:
«... اتصال معنویات به مادیات و انعکاس معنویت در همه جهات مادیت از خصوصیات قرآن است که افاضه فرموده است. قرآن درعین حالی که یک کتاب معنوی، عرفانی به آن طوری است که به دست ماها، به خیال ماها، به خیال جبرئیل امین هم نمی رسد، در عین حال یک کتابی است که تهذیب اخلاق را می کند، استدلال هم می کند و وحدت را هم سفارش می کند و قتال را هم سفارش می کند و این از خصوصیات کتاب آسمانی ماست که هم باب معرفت را باز کرده است تا حدودی که در حد انسان است و هم باب مادیات را و اتصال مادیات به معنویات را و هم باب حکومت را و هم باب خلافت را و همه چیز را و ما که امید است از پیروان اسلام باشیم و از پیروان قرآن باشیم باید همه ابعاد این را در نظر داشته باشیم نه در نظر داشته باشیم، بلکه دنبالش باشیم تا حاصل بشود برای ما، مجاهده کنیم تا حاصل بشود برای ما. و اگر چنانچه ما با همان بعد ظاهری قرآن، به همان بعدی که قرآن برای اداره امور بشر آمده است، برای رفع ظلم از بین بشر آمده است، یعنی یک بعدش این است که ظلم را از بین بشر بردارد و عدالت اجتماعی را در بشر ایجاد کند. ما اگر کوشش کنیم و آنهایی که تابع قرآن خودشان را می دانند. مسلمین جهان اگر کوشش کنند تا اینکه این بعد از قرآن را که بعد اجرای عدالت اسلامی است در جهان پخش کنند. آن وقت یک دنیایی می شود که صورت ظاهر قرآن می شود. و ما ملت ایران که نهضت کردیم و دست ظالم را کوتاه کردیم باید دنبال این مطلب باشیم و تا آنجایی که دست ظالمان را به کلی از کشور خودمان کوتاه کنیم و با هدایت این نور سایر کشورهای اسلامی و سایر مستضعفان جهان بیدار بشوند و خودشان را از تحت سلطه قدرت های بزرگ خارج کنند....
خداوند تعالی از نور معرفت خودش که به وسیله قرآن القا شده است به ما هم بهره ای عنایت فرماید و خداوند تعالی وحدت اسلامی این ملت را حفظ بفرماید و دولت های اسلامی را بیدار کند و ملت های اسلام را به هم پیوند بدهد...» «1»
و در اندرزهای اخلاقی و عرفانی (26 تیر 1363) خطاب به فرزند دلبندشان مرحوم حاج احمدآقا خمینی(ره) و تمامی محرومان و مستضعفان جهان که همواره انقلاب اسلامی را در خدمت بیداری آنان می دانست می فرمایند:
«... امید است بتوانی راهی طریق صالحان باشی. آنچه گفتم بدان معنی نیست که خود را از خدمت به جامعه کنارکشی و گوشه گیر و (کل بر خلق الله) و بار بر مردم که سرآمد عارفان بالله و رستگاران از هر قید و بند و وابستگان به ساحت الهی در قیام به همه قوی علیه حکومت های طاغوتی و فرعون های زمان بوده و در اجرای عدالت در جهان رنج ها برده و کوشش ها کرده اند به ما درس می دهد و اگر چشم بینا و گوش شنوا داشته باشیم راه گشایمان خواهد بود «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» (کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست).... یکتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو و با تمام توان بپذیر و در آن خط سیر نما «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله مثنی و فرادی» میزان در اول سیر، قیام لله است هم در کارهای شخصی و انفرادی و هم در فعالیت های اجتماعی در این قدم اول موفق شوی که در روزگار جوانی آسانتر و موفقیت آمیزتر است. مگذار مثل پدرت پیر شوی که یا در جا زنی و یا به عقب برگردی و این محتاج به مراقبه و محاسبه است. اگر با انگیزه الهی ملک جن و انس کسی را باشد. بلکه اگر بدست آورد، عارف بالله و زاهد در دنیاست و اگر انگیزه نفسانی و شیطانی باشد هرچه بدست آورد چه یک تسبیح باشد به همان اندازه از خداوند تعالی دور است و فاصله گرفته...» «2»