مسلمانان به پیش!

مسلمانان به پیش!
ابراهیم حاجی محمدزاده
۱۷ بهمن ۱۳۸۹
مستضعفین, مواجهه مستضعفان و مستکبران, پیروزی انقلاب, انقلاب اسلامی ایران, روز جهانی قدس,

«... این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی است که در سراسر جهان صلا زنیم ای خواب رفتگان. ای غفلت زدگان، بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست و نیز فریاد کشیم سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست. آمریکا و شوروی در کمین نشسته اند و تا نابودی کاملتان از شما دست برنخواهند داشت...» «1»
معمار انقلاب جهانی اسلام به مجرد پیروزی انقلاب اسلامی و در اولین ماههای حیات جمهوری اسلامی در تاریخ 25/5/1358 و در پیشواز روز جهانی قدس اعلام می کنند:
«... روز قدس یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیرآمریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می کنند به آنچه باید بکنند... روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود. باید ملتهای مستضعف اعلام وجود بکنند در مقابل مستکبرین، باید همانطور که ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید و خواهد مالید. تمام ملتها قیام کنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند.
... روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد... دولتهای عالم باید بدانند که اسلام شکست بردار نیست. اسلام و تعالیم قرآن بر همه ممالک باید غلبه کند. دین باید دین الهی باشد. اسلام دین خداست و باید در همه اقطار اسلام پیشروی کند. روز قدس، اعلام یک چنین مطلبی است اعلام به این است که مسلمین به پیش! برای پیشرفت در همه اقطار عالم، روز قدس روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز حکومت اسلامی است روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند...» «2»
به مجرد استقبال تمام جهانیان از پیام فوق، امام(ره) در روز قدس، -26/5/1358- با سخنرانی در حضور ملت مسلمان ایران، تشکیل حزب مستضعفین جهان را به تمامی محرومان و پابرهنگان پیشنهاد می کنند.
«من از ملتها و دولتهایی که در این ندای اسلامی با ما موافقت کردند و لبیک به ندای اسلام دادند تشکر می کنم... من امیدوارم که این امر مقدمه باشد. از برای یک «حزب مستضعفین» در تمام دنیا و من امیدوارم که یک حزب به اسم «حزب مستضعفین» در تمام دنیا به وجود آید و همه مستضعفین با هم در این حزب شرکت کنند و مشکلاتی که سر راه مستضعفین است از میان بردارند و قیام در مقابل مستکبرین و چپاولگران شرق و غرب کنند و دیگر اجازه ندهند که مستکبرین بر مستضعفین عالم ظلم کنند، و ندای اسلام را و وعده اسلام را. که حکومت مستضعفین بر مستکبرین است و «وراثت ارض» برای مستضعفین است متحقق کنند. تاکنون مستضعفین متفرق بودند و با تفرقه کاری انجام نمی گیرد. باید به یک سطح وسیع تری در تمام قشرهای انسانهای تاریخ، تحقق پیدا کند به اسم حزب مستضعفین که همان «حزب الله» است...» «3»
برای روشن شدن وضعیت ماههای اولیه انقلاب و اینکه حضرت امام در چه شرایطی به عنوان وارث راه انبیا به وظیفه سیاسی الهی خویش به مجرد پیروزی انقلاب عمل می کنند، گفتنی است که امام (ره) با اظهار تاسف از عدم قاطعیت مسئولین دربرخورد با توطئه ها در همان سخنرانی روز قدس (26/5/1358) با قاطعیت اعلام می کنند:
«... من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر جای خودشان ننشینند، ما بطور انقلابی به آنها عمل می کنیم. مولای ما، امیرالمومنین- سلام الله علیه- آن مرد نمونه عالم آن انسان به تمام معنا انسان، آنکه در عبادت آنطور بود و در زهد و تقوا آنطور و در رحم و مروت آنطور و با مستضعفین آنطور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشید و می کشت- هفتصد نفر را در یک روز- چنانچه نقل می کنند- از یهود بنی قریضه- که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند- از دم شمشیر گذراند! خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موضع انتقام، انتقامجو، امام مسلمین هم اینطور بود در موقع رحمت، رحمت و در موقع انتقام، انتقام. ما نمی ترسیم از اینکه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمی خواهیم وجاهت در خارج کشور پیدا بکنیم. ما می خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد. «اشداء علی الکفار رحما بینهم» (فتح29) (سخت دلند بر کافران و مهربانند در میان خویش) این توطئه گرها در صف کفار واقع هستند... مسامحه حدودی دارد. جلب وجاهت حدودی دارد. مصالح مسلمین را نمی گذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر دولت است و توطئه گران تمام را توقیف کند و نویسندگان آنها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم «حزب» روی خودشان می گذارند، روسای آنها را بخواهد و آنها را محاکمه کند. ما باز تا چندی مهلت می دهیم به این قشرهای فاسد. و این اعلام آخر است و اگر چنانچه در کار خودشان تعدیل نکنند و به ملت برنگردند و دست از توطئه ها برندارند خدا می داند انقلابی عمل می کنم. می آیم تهران و روسایی که مسامحه می کنند با آنها انقلابی عمل می کنم...» «4» و در پایان سخنرانی فوق با نصیحت به توطئه گران می فرمایند: «... تقاضا می کنم که مسیرتان، مسیر ملت و مسیر اسلام باشد. به ملت بپیوندید. اگر خدای نخواسته این نهضت عقب بزند شماها هم فدای غلط کاریهای خودتان خواهید شد. لکن نهضت ما عقب نخواهد زد و نهضت ما به پیش می رود» «5» و در پایان به سایر ملتها و دولتها توصیه می کنند از تمامی آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و می افتد برای تداوم مبارزه عبرت بگیرند. «... و باید سایر ملتها از نهضت ما عبرت بگیرند و حکومت ها از حکومت سابق ما از وضعی که برای او پیش آمد عبرت بگیرند...»«6»