جنگ فقر و غنا - قسمت دوم

جنگ فقر و غنا - قسمت دوم
ابراهیم حاجی محمدزاده
۰۴ تیر ۱۳۸۸
اقتصاد, اسلام مستضعفان و محرومان,

«... امروز جنگ حق و باطل، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همه عزیزانی که درسراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین نموده اند می بوسم...»«1»
متاسفانه علی رغم تاکید فراوان بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری هر زمان که مسئله مبارزه با مفاسد زراندوزان فرصت طلب و رانت خوار و لزوم مقابله با آنان مطرح گردیده است. افراد و گروههایی خاص و بعضاً مسئول، لازمه توسعه و سرمایه گذاری و اشتغال و پیشرفت را باز گذاشتن دست سرمایه داران دانسته اند و بدینوسیله بارها و تلویحاً مخالفت خود را با مبارزه با مفاسد اقتصادی و پی گیری و اعلام نتایج پرونده های متعدد متجاوزان به حقوق مردم را عملاً نشان داده اند. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این افراد و با تکیه بر معیارهای اقتصادی اسلام ناب محمدی در بند دوم فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که به تاریخ  10/2/1380 صادر کردند می فرمایند:
«ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروتهای ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند...»«2»
افراد و گروه هایی که بواسطه دیدگاههای غلط و یا هم کاسه شدن با زرسالاران همواره درپی باز گذاشتن دست سرمایه داران و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی هستند، در عمل طرفداری خود را با ملاک و معیارهای اقتصاد لیبرال سرمایه داری اعلام می کنند. حضرت امام نیز بارها روحانیت آگاه و متعهد را به مقابله با این بلیه اقتصاد جهانی و دامنگیر ملت ها فراخوانده و می فرمایند:
«یکی از مسایل بسیار مهمی که به عهده علما و روحانیت است، مقابله جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است، هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملت های جهان گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملت ها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیری در مسایل اقتصادی جهان از آنان سلب شده است ... و با القاء تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است و این مقتضای خلقت و جامعه انسانی است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهی اندک هم از پرخوری و اسراف و تعیشها جانشان به لب آید. به هرحال این مصیبتی است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده اند...» «3»
حضرت امام همچنین در راستای مبانی اقتصاد اسلام ناب محمدی می فرمایند:
«... ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند.» «4»
مقام معظم رهبری در راستای رهنمودهای سیاسی الهی فوق علل مبارزه با مفاسد اقتصادی و مبارزه بر علیه زر و زور و تزویر را نقطه آغاز و مطمئن شکوفایی اقتصاد سالم و اسلامی و اعتماد آحاد مردم به مسئولین دانسته و می فرمایند:
«امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امورمالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند...»«5»
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده نمودن به شعارهای مقطعی و عدم قاطعیت در اجرای فرمان و تبعیض نسبت به افراد خاص وابسته به نظام و وابستگان و اطرافیانشان را بزرگترین خطر که همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی را بی اثر می کند ارزیابی نموده و می فرمایند:
«در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند، باید برخورد یکسان صورت گیرد.»«6»
مقام معظم رهبری لازمه پیگیری و تحقق عملی فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفساد اقتصادی را، پرهیز از شعار و تبلیغات تظاهرگونه دانسته و تاکید می فرمایند:
«با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند...»«7»
حضرت امام پی گیری مبارزه علیه ریشه ها و ام الفسادهای اقتصادی توسط مسئولین متعهد را همطراز با شهادت طلبی و جهانی شدن ارزش های والای انقلاب اسلامی در مقابله با جهانخواران و مزدوران زالوصفت وابسته داخلی اش دانسته و می فرمایند:
«... بدون شک جهانخواران به همان میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزش های ایثارگرانه ملت ما واهمه دارند. از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند و مسلم هرقدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند، امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملت های جهان به اسلام زیادتر می شود و روحانیت عزیز باید به این اصل توجه عمیق داشته باشند و افتخار تاریخی و بیش از هزار ساله پناهگاهی محرومان را برای خود حفظ کنند و به سایر مسئولین و مردم توصیه نمایند که ما نباید گرایش و توجه بی شائبه محرومین را به انقلاب و حمایت بیدریغ آنان از اسلام را فراموش کنیم و بدون جواب بگذاریم...»«8»