عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

تصویر ویژه آیت الله خامنه‌ای

مکان:

تاریخ:

سید علی خامنه‌ای دریافت عکس