دیدار با کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی

دیدار با کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی

دیدار کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی در جماران

مکان:

تاریخ:

سید اسدلله لاجوردیحسن صانعیامام خمینیحسینیه جماران دریافت عکس