سخنرانی دوازده بهمن

سخنرانی دوازده بهمن12bahman-sokhanrani

مکان:

تاریخ:

بهشت زهراعلی اکبر ناطق نوریمحمد مفتحمحمود مرتضایی فرامام خمینیدوازدهم بهمن 1357تهران دریافت عکس