عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امامaxghadimimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ای دریافت عکس