عکس قدیمی امام

عکس قدیمی امام

axghadimimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ای دریافت عکس