ما آماده‌ایم...

دنیا اگر خودش را آماده بحران نفت و به هم خوردن همه معادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی کرده است، ما هم آماده‏‌ایم و کمربندها را محکم بسته‌‏ایم و همه چیز برای عملیات آماده است. ۶ مرداد ۱۳۶۶

لئن اعد العالم نفسه لازمه نفطیه واختلال فی جمیع المعادلات الاقتصادیه والتجاریه والصناعیه فنحن علی‏اهبه الاستعداد. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

If the world has prepared itself for an oil crisis and the breakdown of all economic, commercial and industrial equations, we are also ready. We have prepared ourselves fully for the occasion and everything is set for the operation. July 28, 1987

دریافت طرح
اشتراک ما آماده‌ایم...
کلیدواژه:
مقاومتخلیج فارسمبارزه با استکبارایستادگی