قوة الإیمان

لا توجد قوة تستطيع مواجهة شعب ثائر مفعمة روحه بقوة الإيمان. ۲۱ شعبان ۱۳۹۹ ه- ق‏

ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی در مقابل آن نمی‌تواند بایستد. ۲۵ تیر 1358

if a nation arises in revolt while safeguarding the power of faith, then no power can confront it. July ۱۶, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک قوة الإیمان
کلیدواژه: