سیوول کل هذا الضجیح

سیوول کل هذا الضجیح والضوضاء الی الذهاب والفناء، ولایبقی إلّا ما فی قلوبنا، فعلینا ان نبذل قصاری جهدنا لإصلاح باطننا. ۱ شوال ۱۴۰۶ ه- ق‏

All these tumults are temporary. What will remain is that which is in us. It shall stay and it is with us. We should endeavor to reform our inner self. June ۹, ۱۹۸۶

این هیاهوها همه رفتنی است، تمام شدنی است، آنچه که هست آنی است که پیش خود ماست، آن باقی است و با ماست و ما باید کوشش کنیم که باطن خودمان را اصلاح کنیم. ۱۹ خرداد ۱۳۶۵

دریافت طرح
اشتراک سیوول کل هذا الضجیح
کلیدواژه: